Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!Teorija

Uzdevumi

1. Virkne no skaitļu dalījuma ar atlikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Virknes formula skaitļu dalījumam ar atlikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Gliemeža ceļš n-tajā dienā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Figūras kociņu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Figūras nogriežņu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kvadrātu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Ornamentu skaits eglē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Naudas rēķini I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Naudas rēķini II

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Rūķīšu skaits mežā

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Mēteļu skaita formula

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Bumbiņas veiktais ceļš t sekundēs

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. *Summas formula. Pirmo n locekļu summa

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. *Summas formula. Samaksa par akas izrakšanu

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. *Summas formula. Vietu skaits amfiteātrī

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. *Summas formula. Bumbiņas ceļš

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. *Summas formula. Biešu salāti

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātu skaita aprēķināšana (2023)

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Figūra no kociņiem (2022)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Nogriežņu virkne (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
4. *Summas formula. Teksta uzdevums (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Aritmētiskās progresijas n - tā locekļa formula

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Aritmētiskā progresija ar ģeometrijas elementiem

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. *Summas formulas lietojums (Nav SKOLA2030)

Grūtības pakāpe: augsta

13

Materiāli skolotājiem