STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Apvilkts un ievilkts trijstūris riņķa līnijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ievilkts un apvilkts regulārs trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Ap vienādsānu trijstūri apvilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Taisnleņķa trijstūris I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Taisnleņķa trijstūris II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Trijstūris ievilkts riņķa līnijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sagataves parametri

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Trijstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Trijstūra leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Apvilkta riņķa līnija un trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem