10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
  1. Ap trijstūri apvilkta riņķa līnija

  2. Riņķa līnijas pieskare, trijstūrī ievilkta riņķa līnija

  3. Četrstūris un riņķa līnija

  4. Regulāri daudzstūri