STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formula Teorija par aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formulu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diferences noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas diferenci, ja doti progresijas pirmie pieci locekļi.
2. Aritmētiskās progresijas diferences aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas diferenci.
3. Diferences aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt aritmētiskās progresijas diferenci, ja doti progresijas pirmie pieci locekļi.
4. Diference un nākamie četri locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dota aritmētiskā progresija. Aprēķināt diferenci un tās nākamos 4 locekļus.
5. Iztrūkstošie aritmētiskās progresijas locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dotajā aritmētiskajā progresijā ir zināmi pirmais un pēdējais loceklis, kā arī diference. Aprēķināt iztrūkstošos.
6. N - tā locekļa aprēķināšana, ja dota diference un pirmais loceklis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt aritmētiskās progresijas n - to locekli, ja dota tās diference un pirmais loceklis.
7. Aritmētiskās progresijas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt, kura no dotajām virknēm ir aritmētiskā progresija.
8. Pirmā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt aritmētiskās progresijas pirmo locekli, ja ir dota diference un tās n - tais loceklis.
9. N - tā locekļa formula un diference 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt aritmētiskās progresijas diferenci, ja dots tās pirmais loceklis un n - tais, izmantojot n - tā locekļa formulu.
10. Vispārīgā locekļa formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrakstīt dotās aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formulu, ja virkne ir dota.
11. Virknes locekļi un diference 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas pirmo, otro, n - to locekli un diferenci, ja ir dota virknes formula. Noteikt vai virkne ir augoša vai dilstoša.
12. Virknes pirmā un n - tā locekļa aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķināt aritmētiskās progresijas pirmo un n - to locekli, ja dota diference un viens no virknes locekļiem.
13. Kārtas numurs virknes loceklim 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Dota aritmētiskās progresijas n - tā locekļa formula. Noteikt kārtas numuru dotajam virknes loceklim.
14. Virknes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas diferenci.
15. Virknes n - tā locekļa kārtas numura noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota aritmētiskās progresijas n - tā locekļa formula un n - tais loceklis. Noteikt tā kārtas numuru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Formulas uzrakstīšana Citi vidēja 2 p. Uzrakstīt aritmētiskās progresijas n - tā locekļa formulu, ja ir dota diference un tās pirmais loceklis.
2. Pirmais loceklis un diference Citi vidēja 2 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas pirmo locekli un diferenci, ja ir dots virknes desmitais un vienpadsmitais loceklis.
3. Nezināmā locekļa aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķināt dotās aritmētiskās progresijas n - to locekli, ja dota diference un virknes pirmais loceklis.
4. Jauktas secības progresija Citi vidēja 2 p. Doti aritmētiskās progresijas locekļi jauktā secībā. Sakārtot tos pareizā secībā, zinot, ka virkne ir dilstoša. Aprēķināt tās diferenci.
5. Virknes locekļu aprēķināšana pēc formulas Citi augsta 5 p. Dota formula, pēc kuras ir jāaprēķina virknes pirmie 5 locekļi.
6. Iztrūkstošie virknes elementi Citi augsta 3 p. Dota virkne, kurā ir izlaisti daži tās elementi. Aprēķināt nezināmos virknes locekļus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētiskās progresijas diference 00:20:00 vidēja 7 p. Pārbauda savas zināšanas aritmētiskās progresijas diferences aprēķināšanā.
2. Aritmētiskās progresijas locekļi un diference 00:20:00 vidēja 6 p. Pārbaudīt zināšanas par aritmētiskās progresijas locekļu aprēķināšanu.
3. Virknes locekļu aprēķināšana 00:25:00 vidēja 9 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par aritmētiskās progresijas locekļu aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgā locekļa formula aritmētiskās progresijās 00:35:00 vidēja 21 p. Pārbauda zināšanas par vispārīgo locekļa formulu aritmētiskās progresijās.