Teorija

Uzdevumi

1. Līdzības pazīme ar leņķiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Līdzības pazīme četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Leņķu vienādība līdzības pazīmē

Grūtības pakāpe: augsta

7
4. Līdzības pazīme un leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Līdzības pazīme un taisnleņķa trijstūra katetes

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Līdzības pazīme un malas

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Malas un leņķis starp malām

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Līdzības koeficients un malu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Līdzības pazīme un koeficients

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Līdzīgu trijstūru atpazīšana I

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Līdzīgu trijstūru atpazīšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Līdzīgu trijstūru atpazīšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Malu attiecība I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Līdzīgu trijstūru malu proporcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Leņķu vienādība un līdzības koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Līdzīgu trijstūru malas I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Malu attiecība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Trijstūru līdzība un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem