STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Līdzīgu trijstūru pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Līdzības koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Līdzīgu trijstūru malu aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Līdzīga trijstūra malu aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Trijstūru līdzības pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vienādmalu trijstūri

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem I

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Trijstūru līdzības pierādījuma pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
11. Līdzīgu trijstūru malu proporcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Trijstūrī paralēlas taisnes. Leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Trijstūrī paralēlas taisnes. Mala

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Trijstūrī paralēlas taisnes, līdzības pierādījums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Līdzīgi trijstūri četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Paralelograma un līdzīgo trijstūru leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
19. Taisnleņķa trijstūris ar augstumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Atkārto līdzības pazīmes!

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Līdzības pazīme un taisnleņķa trijstūru katetes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Līdzības pazīme. Trijstūru malas un leņķis I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Līdzības pazīme. Trijstūru malas un leņķis II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Līdzības pazīme un malas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
26. Taisnleņķa trijstūru līdzības koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Malu attiecība taisnleņķa trijstūrī (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Trijstūru līdzības definīcijas lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Līdzības 1. pazīmes lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Līdzības 2. pazīmes lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Līdzības 3. pazīmes lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem