ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūru līdzības definīcija Teorēmas, definīcijas un uzdevumu piemēri, ko nepieciešams zināt skolēnam.
2. Trijstūru līdzības pazīmes Trīs līdzības pazīmes. Uzdevumu piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgu trijstūru pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzraksta līdzīgu trijstūru malu proporciju.
2. Līdzības koeficients 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka līdzības koeficientu, ja dotas visas malas.
3. Līdzīgu trijstūru malu aprēķināšana I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Aprēķina otra trijstūra malas, ja dots līdzības koeficients.
4. Līdzīga trijstūra malu aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotas viena trijstūra visas malas un līdzības koeficients. Aprēķina otra trijstūra malas.
5. Trijstūru līdzības pazīmju pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc attēla zina trīs līdzības pazīmes.
6. Vienādmalu trijstūri 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotas divu regulāru trijstūru malas. Jāaprēķina trijstūru līdzības koeficients.
7. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Aprēķina pārējos leņķus. Atpazīst, ka trijstūri pēc definīcijas nav līdzīgi.
8. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1. pazīme. Aprēķina taisnleņķa trijstūra pārējos leņķus. Pēc 1. pazīmes noskaidro, vai trijstūri ir līdzīgi.
9. Līdzīgu trijstūru atpazīšana pēc leņķiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1. pazīme. Aprēķina vienādsānu trijstūra pārējos leņķus. Pēc 1. pazīmes noskaidro, vai trijstūri ir līdzīgi.
10. Trijstūru līdzības pierādījuma pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. 1. pazīme. Pareizi pierakstīt līdzīgus trijstūrus pēc attēla.
11. Līdzīgu trijstūru malu proporcija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1. pazīme. Divi trijstūri. Aprēķina trijstūra leņķus. Uzraksta proporcionālās malas.
12. Trijstūrī paralēlas taisnes. Leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1. pazīme. Aprēķina nezināmos leņķus, pielietojot teorēmu par kāpšļu leņķiem.
13. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1. pazīme. Aprēķina nogriežņu attiecību.
14. Trijstūrī paralēlas taisnes. Mala 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina nezināmo malu.
15. Trijstūrī paralēlas taisnes, līdzības pierādījums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1. pazīme. Pašam jāzīmē pēc dotā, jāpierāda līdzība, jāaprēķina mala.
16. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina trijstūru nezināmās malas.
17. Līdzīgi trijstūri četrstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 1. pazīme. Pierāda līdzību. Izmanto teorēmu par šķērsleņķiem pie paralēlām taisnēm.
18. Paralelograma un līdzīgo trijstūru leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. 1. pazīme. Paralelogramam viena mala ir pagarināta un no platā leņķa virsotnes novilkts perpendikuls pret garāko malu. Jāaprēķina paralelograma leņķus un līdzīgo trijstūru leņķus.
19. Taisnleņķa trijstūris ar augstumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lieto 1. pazīmi. Taisnleņķa trijstūrī novilkts perpendikuls pret hipotenūzu, aprēķina visus leņķus.
20. Atkārto līdzības pazīmes! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc teksta un attēla prot pierakstīt līdzības nosacījumus.
21. Līdzības pazīme un taisnleņķa trijstūru katetes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2. pazīme. Pielietojot līdzības koeficientu, aprēķina otra trijstūra malas.
22. Līdzības pazīme. Trijstūru malas un leņķis I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2. pazīme. Aprēķina līdzīga trijstūra malas, ja tās ir n reizes garākas nekā pirmā trijstūra malas.
23. Līdzības pazīme. Trijstūru malas un leņķis II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2. pazīme. Doti līdzīgi trijstūri, kuriem divas malas ir proporcionālas, un leņķis starp šīm malām ir vienāds. Otra trijstūra mala ir divas reizes īsāka. Aprēķināt otra trijstūra malu un noteikt līdzības pazīmi.
24. Līdzības pazīme un malas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3. pazīme. Vienādsānu trijstūrī uzraksta līdzīgu trijstūru malu attiecības un nosaka līdzības koeficientu.
25. Trijstūrī paralēlas taisnes. Malu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 1. pazīme. Jāuzraksta malu attiecība un jānosauc vienādie leņķi.
26. Taisnleņķa trijstūru līdzības koeficients 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka līdzības koeficientu un leņķu vienādības.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Malu attiecība taisnleņķa trijstūrī (2019) Citi zema 1 p. Uzraksta malu attiecību, ja dots zīmējums un līdzības izteiksme

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieraksta malu proporciju Citi zema 1 p. Līdzīgu trijstūru malu proporcijas uzrakstīšana.
2. Trijstūrī paralēli nogriežņi Citi vidēja 4 p. 1. pazīme. Trijstūrī novilkta taisne paralēli otrai trijstūra malai. Jāuzraksta malu attiecība un jānosauc vienādie leņķi.
3. Trijstūrī paralēlas taisnes. Mala Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina trijstūra mala.
4. Malu aprēķināšana, ja dots k (N) Citi vidēja 3 p. Aprēķina otra trijstūra malas, ja dots līdzības koeficients k=2.
5. Paralelograms un trijstūri Citi augsta 7 p. Paralelograma viena mala ir pagarināta un no platā leņķa virsotnes novilkts perpendikuls pret garāko malu. Jāaprēķina paralelograma leņķus un līdzīgo trijstūru leņķus.
6. Malu aprēķināšana, ja dots k (Q) Citi zema 3 p. Dotas viena trijstūra visas malas un līdzības koeficients kā decimāldaļa. Aprēķina otra trijstūra malas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru līdzības definīcijas lietojums 00:15:00 vidēja 9 p. Aprēķina malas, ja dots līdzības koeficients.
2. Līdzības 1. pazīmes lietojums 00:14:00 vidēja 20 p. Pierāda līdzību pēc leņķiem, nosaka līdzības koeficientu, aprēķina malas un leņķus.
3. Līdzības 2. pazīmes lietojums 00:15:00 vidēja 8 p. Pierāda līdzību pēc malām un leņķa starp tām, nosaka līdzības koeficientu, aprēķina malas un leņķus.
4. Līdzības 3. pazīmes lietojums 00:10:00 vidēja 8 p. Pierāda līdzību pēc malām, nosaka līdzības koeficientu, aprēķina malas un leņķus.