Teorija

Uzdevumi

1. Trijstūra viduslīnijas definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Viduslīnijas īpašības pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trijstūra viduslīnija vienādsānu trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Taisnstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Četrstūra veids. Viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trijstūra malu viduspunkti

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Trijstūra viduslīnija rombā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Regulārs trijstūris un viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Paralelograms un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Četrstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Trijstūra viduslīnija un tā perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Taisnleņķa trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vienādsānu trijstūra perimetrs un viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Viduslīnija četrstūrī

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Malu attiecība un viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Četrstūra viduslīnija I

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Četrstūra viduslīnija II

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Rombs un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Taisnstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Trijstūris trijstūrī un viduslīnija

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Trijstūra perimetrs un viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Trijstūris un riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Trijstūra viduslīja

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem