STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Trijstūra viduslīnijas definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Trijstūra malu viduspunkti

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Trijstūris trijstūrī un viduslīnija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trijstūra viduslīnija vienādsānu trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Taisnstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Viduslīnija. Četrstūra pazīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Trijstūra viduslīnija rombā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Regulārs trijstūris un viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Četrstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Paralelograms un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Trijstūra viduslīnija un tā perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Taisnleņķa trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vienādsānu trijstūra perimetrs un viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Trijstūra viduslīnija četrstūrī

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Malu attiecība un viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Rombs un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Taisnstūris un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Trijstūra perimetrs un viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Trijstūris un riņķa līnija

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Regulārs trijstūris un viduslīnija

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Trijstūra viduslīja

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem