Teorija

Uzdevumi

1. Talesa teorēma ar atbildes izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Talesa teorēma I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Starus ar kopēju sākumpunktu krusto paralēlas taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Talesa teorēma II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Talesa teorēma III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Proporcionāli nogriežņi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Proporcionāli nogriežņi II

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Divu nogriežņu attiecība I

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Nogriežņu attiecība III

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Proporcionāli nogriežņi leņķī I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Proporcionāli nogriežņi leņķī II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem