ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Nogriežņu garums no attiecības I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nogriežņa garums no attiecības II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Divu nogriežņu attiecība I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Nogriežņu attiecība III

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Proporcionāli nogriežņi I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Proporcionāli nogriežņi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Talesa teorēma ar atbildes izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Talesa teorēma I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Starus ar kopēju sākumpunktu krusto paralēlas taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Talesa teorēma II

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Talesa teorēma III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Likums par proporcionāliem nogriežņiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Atkārtojums. Attiecība un proporcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem