Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi Teorija ar piemēriem par Talesa teorēmu un proporcionāliem nogriežņiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Talesa teorēma ar atbildes izvēli 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots zīmējums, pēc tā un uzdevuma nosacījumiem ir jāaprēķina nezināmā nogriežņa garums.
2. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Leņķa malas krusto četras paralēlas taisnes. Doti nogriežņu garumu, kurus taisnes atšķeļ. Aprēķināt nogriežņa garumu uz otras leņķa malas.
3. Talesa teorēma I 1. izziņas līmenis zema 1p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes. Aprēķināt nogriežņa garumu uz otras leņķa malas.
4. Starus ar kopēju sākumpunktu krusto paralēlas taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divus starus, kuriem ir kopīgs sākumpunkts, krusto paralēlas taisnes. Jāaprēķina nogriežņa garums uz viena no stariem.
5. Talesa teorēma II 1. izziņas līmenis zema 1p. Trijstūra divas malas krusto paralēlas taisnes. Aprēķināt nogriežņa garumu.
6. Talesa teorēma III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes.Aprēķināt nogriežņa garumu.
7. Proporcionāli nogriežņi I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Leņķa malas krusto divas paralēlas taisnes. Jāatrod proporcionālie nogriežņi un jāparēķina prasītais.
8. Proporcionāli nogriežņi II 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevumā saskata proporcionālos nogriežņus, uzraksta nogriežņu attiecību.
9. Divu nogriežņu attiecība I 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzraksta divu nogriežņu attiecību.
10. Nogriežņu attiecība III 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzraksta nogriežņu attiecību. Atbildē daļu pārveido par divu skaitļu attiecību.
11. Proporcionāli nogriežņi leņķī I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisnes, kas krusto leņķa malas ir paralēlas. Aprēķināt nogriežņa garumu.
12. Proporcionāli nogriežņi leņķī II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes. Doti nogriežņi. Jāizveido proporcija un jāaprēķina nezināmais nogrieznis.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu nogriežņu attiecība II Citi zema 2p. Aprēķināt divu nogriežņu attiecību, ja pirmais nogrieznis ir īsāks nekā otrais.
2. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām Citi vidēja 2p. Leņķa malas krusto divas paralēlas taisnes. Jāuzraksta proporcija, jāievieto dotie lielumi un jāaprēķina nezināmais nogrieznis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi 00:25:00 vidēja 7p. Treniņa uzdevumi ir paredzēti šī temata nostiprināšanai.