STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Attiecība. Proporcionāli nogriežņi Nogriežņu attiecība, proporcionāli nogriežņi.
2. Talesa teorēma. Proporcionāli nogriežņi Teorija ar piemēriem par Talesa teorēmu un proporcionāliem nogriežņiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņu garums no attiecības I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, ja zināma attiecība un viens nogrieznis.
2. Nogriežņa garums no attiecības II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (attiecības).
3. Divu nogriežņu attiecība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzraksta divu nogriežņu attiecību, ja dots garums.
4. Nogriežņu attiecība III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzraksta nogriežņu attiecību. Atbildē daļu pārveido par divu skaitļu attiecību.
5. Proporcionāli nogriežņi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Proporcionāli nogriežņi. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana, ja tas atrodas skaitītājā.
6. Proporcionāli nogriežņi II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Proporcionāli nogriežņi. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana, ja tas atrodas saucējā. Rezultāts - decimāldaļa.
7. Talesa teorēma ar atbildes izvēli 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots zīmējums, pēc tā un uzdevuma nosacījumiem ir jāaprēķina nezināmā nogriežņa garums.
8. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Leņķa malas krusto četras paralēlas taisnes. Doti nogriežņu garumi, kurus taisnes atšķeļ. Aprēķināt nogriežņa garumu uz otras leņķa malas.
9. Talesa teorēma I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes. Aprēķināt nogriežņa garumu uz otras leņķa malas.
10. Starus ar kopēju sākumpunktu krusto paralēlas taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divus starus, kuriem ir kopīgs sākumpunkts, krusto paralēlas taisnes. Jāaprēķina nogriežņa garums uz viena no stariem.
11. Talesa teorēma II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Trijstūra divas malas krusto paralēlas taisnes. Aprēķināt nogriežņa garumu.
12. Talesa teorēma III 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes. Aprēķināt nogriežņa garumu.
13. Likums par proporcionāliem nogriežņiem I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Leņķa malas krusto divas paralēlas taisnes. Jāatrod proporcionālie nogriežņi un jāaprēķina prasītais.
14. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Taisnes, kas krusto leņķa malas, ir paralēlas. Aprēķināt nogriežņa garumu.
15. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Leņķa malas krusto paralēlas taisnes. Doti nogriežņi. Jāizveido proporcija un jāaprēķina nezināmais nogrieznis.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu nogriežņu attiecība II Citi zema 1 p. Aprēķināt divu nogriežņu attiecību, ja pirmais nogrieznis ir īsāks nekā otrais.
2. Proporcionāli nogriežņi uz leņķa malām Citi vidēja 1 p. Leņķa malas krusto divas paralēlas taisnes. Jāuzraksta proporcija, jāievieto dotie lielumi un jāaprēķina nezināmais nogrieznis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Attiecība un proporcija 00:08:00 vidēja 3 p. Nosaka attiecību, aprēķina proporcijas nezināmo locekli, pieraksta proporcionālus nogriežņus.
2. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi 00:25:00 vidēja 6 p. Talesa teorēma un proporcionāli nogriežņi leņķī.