4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Ēkas augstuma noteikšana ar līdzību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Egles garuma noteikšana ar līdzību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Upes platuma noteikšana ar līdzību

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Līdzība taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Taisnleņķa trijstūris ar augstumu I

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Taisnleņķa trijstūris ar augstumu II

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Taisnleņķa trijstūris ar perpendikulu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Kvadrāts taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Divi taisnleņķa trijstūri. Mala

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Divi taisnleņķa trijstūri. Pitagora teorēma

Grūtības pakāpe: augsta

5
11. Trijstūru līdzības pierādījums. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Trijstūru līdzība paralelogramā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Trijstūru līdzība paralelogramā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Trijstūru līdzība četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Perimetru attiecība

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Vienādmalu trijstūru perimetri

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Līdzīgu trijstūru perimetri

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Līdzīgu laukumu attiecība I

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Līdzīgu trijstūru laukumi II

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Līdzīgu trijstūru laukumi III

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Līdzīgu trijstūru laukumi paralelogramā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Taisnleņķa trijstūru līdzība

Grūtības pakāpe: augsta

17
2. Līdzīgu trijstūru perimetri

Grūtības pakāpe: zema

6
3. Līdzīgu trijstūru laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem