Teorija

Uzdevumi

1. Trijstūru līdzība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Trijstūru līdzība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Līdzīgi trijstūri III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Egles garuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Trijstūru līdzība paralelogramā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trijstūru līdzība paralelogramā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Trijstūru līdzība taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Trijstūru līdzība trapecē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Līdzīgu laukumu attiecība I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Līdzīgu trijstūru laukumi II

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Līdzīgu trijstūru laukumi III

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Līdzīgu trijstūru laukumi paralelogramā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Līdzīgu trijstūru laukumi paralelogramā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Līdzīgu trijstūru laukumu attiecība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Līdzīgu trijstūru perimetri II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
16. Upes platums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Perimetru attiecība III

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Perimetru attiecība IV

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Mala taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Leņķi un trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Trijstūru līdzība dažādos uzdevumos

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem