ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Trapeces definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Trapeces definīcijas izveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Trapeces elementu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trapeču veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Definīcijas, pazīmes un īpašības

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Dažādmalu trapeces leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Trapeces leņķi un veids

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Trapeces leņķi ar attiecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Trapeces ar augstumu leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Trapeces malu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. No trapeces atšķelts trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Taisnleņķa trapeces augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Taisnleņķa trapeces pamats

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Taisnleņķa trapece un Pitagora teorēma I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Taisnleņķa trapece un Pitagora teorēma II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Taisnleņķa trapeces garākā mala

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Taisnleņķa trapeces malas

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Trijstūru līdzība trapecē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Diagonāles sadalīšana nogriežņos

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Trapece, riņķis un regulārs sešstūris

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Līdzīgi trijstūri trapecē (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Trapeces elementi

Grūtības pakāpe: zema

6
2. Trapeces leņķu un malu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem