ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trapece, tās veidi Trapeces definīcija, tās veidi.
2. Trapeces īpašības Trapeces malas pieleņķu īpašības, trapeces sadalīšana paralelogramā un trijstūrī, līdzīgi un vienādlieli trijstūri trapecē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Norāda variantu, kas atbilst trapeces definīcijai.
2. Trapeces definīcijas izveidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. No dotajām frāzēm izveido trapeces definīciju.
3. Trapeces elementu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc trapeces pamatus un sānu malas.
4. Trapeču veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trapeču veidus.
5. Definīcijas, pazīmes un īpašības 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zina trapeces definīciju, atpazīst trapeces elementus, zina trapeces pazīmes un īpašības.
6. Dažādmalu trapeces leņķu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina trapeces leņķus.
7. Trapeces leņķi un veids 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc attēla noteikt trapeces veidu un aprēķināt prasītos leņķus.
8. Trapeces leņķi ar attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina trapeces leņķi, ja dota leņķu attiecība.
9. Trapeces ar augstumu leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pielieto malas pieleņķu īpašību un taisnleņķa trijstūra šauro leņķu summu.
10. Trapeces malu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina trapeces malas, ja dota to attiecība un perimetrs.
11. No trapeces atšķelts trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina malu garumus trijstūrim, kas veidojas, ja no īsākā pamata virsotnes novelk taisni, kas paralēla trapeces garākai malai.
12. Taisnleņķa trapeces augstums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina taisnleņķa trapeces īsāko sānu malu un augstumu, ja šaurais leņķis ir 45 grādi.
13. Taisnleņķa trapeces pamats 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka īsāko pamatu, ja šaurais leņķis ir 45 grādi.
14. Taisnleņķa trapece un Pitagora teorēma I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu hipotenūzu - garāko sānu malu.
15. Taisnleņķa trapece un Pitagora teorēma II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu kateti - augstumu.
16. Taisnleņķa trapeces garākā mala 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu kateti.
17. Taisnleņķa trapeces malas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāpierāda, ka atšķeltais trijstūris ir vienādsānu. Aprēķināt taisnleņķa trapeces garāko malu, augstumu un trapeces leņķus, ja zināmas ir īsākās malas.
18. Trijstūru līdzība trapecē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trapecē diagonāles veido divus līdzīgus trijstūrus. Aprēķināt trapeces garāko pamatu.
19. Diagonāles sadalīšana nogriežņos 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmanto trijstūru līdzību. Nogriežņa sadalīšana divos (x un a-x).
20. Trapece, riņķis un regulārs sešstūris 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Riņķa līnijā ievilkta regulārs sešstūris. Aprēķina trapeces leņķus un perimetru.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgi trijstūri trapecē (2014) Citi zema 1 p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sānu malas pieleņķi trapecei Citi vidēja 1 p. Aprēķina trapeces leņķi, ja dota leņķu attiecība.
2. Taisnleņķa trapeces augstums Citi vidēja 1 p. Aprēķina taisnleņķa trapeces augstumu.
3. Trapeces īsākā sānu mala Citi vidēja 2 p. Aprēķina trapeces īsāko sānu malu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces elementi 00:15:00 zema 6 p. Atpazīt trapeces elementus. Aprēķināt trapeces nezināmo leņķus.
2. Trapeces leņķu un malu aprēķināšana 00:20:00 vidēja 9 p. Aprēķināt taisnleņķa un vienādsānu trapeces malas un leņķus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces malu un leņķu aprēķināšana 00:20:00 vidēja 9 p. Aprēķināt dažādu trapeču malas vai leņķus.