Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ieteikumi uzdevumu risināšanai Doti ieteikumi uzdevumu risināšanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru līdzība I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzraksta trijstūru doto malu attiecību. Pamato trijstūru līdzību. Aprēķina nezināmo malu.
2. Trijstūru līdzība II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina nezināmā trijstūra mala, ja doti līdzīgo trijstūru proporcionālie nogriežņi un malas. Jāpamato trijstūru līdzība.
3. Līdzīgi trijstūri III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Trijstūra pamata malai paralēli novilkts nogrieznis. Jāpierāda, ka iegūtie trijstūri ir līdzīgi. Jāaprēķina trijstūru nezināmās malas.
4. Egles garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti egles un bērza ēnu garumi, kā arī bērza garums. Jāaprēķina egles garums.
5. Trijstūru līdzība paralelogramā I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Paralelogramā no platā leņķa virsotnes novilkti divi augstumi. Aprēķināt garāko augstumu. Pamatot, ka trijstūri ir līdzīgi.
6. Trijstūru līdzība paralelogramā II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Paralelograma malas pagarinājumā, savienojot ar taisni, kas vilkta no platā leņķa virsotnes, iegūti līdzīgi trijstūri. Aprēķina iegūtā trijstūra malas garumu.
7. Trijstūru līdzība taisnleņķa trijstūrī 3. izziņas līmenis augsta 2p. Taisnleņķa trijstūrī novilkts perpendikuls pret hipotenūzu. Aprēķināt šī perpendikula garumu.
8. Trijstūru līdzība trapecē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trapecē diagonāles krustojoties, veido divus līdzīgus trijstūrus. Aprēķināt trapeces garāko pamatu.
9. Līdzīgu laukumu attiecība I 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt līdzības koeficientu, ja doti trijstūru laukumi.
10. Līdzīgu trijstūru laukumi II 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķināt līdzīga trijstūra laukumu, ja ir dots līdzības koeficients.
11. Līdzīgu trijstūru laukumi III 1. izziņas līmenis zema 1p. Pielieto līdzīgu trijstūru laukumu attiecību. Uzdevuma risinājumā doti skaitļi ar vienu ciparu aiz komata.
12. Līdzīgu trijstūru laukumi paralelogramā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt trijstūra laukumu, ja doti divi līdzīgi trijstūri un līdzības koeficients.Zīmējums ir dots.
13. Līdzīgu trijstūru laukumi paralelogramā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Paralelogramā no platā leņķa virsotnes novilkti divi augstumi. Dota malu attiecība. Aprēķināt lielākā trijstūra laukumu.
14. Līdzīgu trijstūru laukumu attiecība III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotas līdzīgu trijstūru divas malas un pirmā trijstūra laukums. Jāaprēķina otrā trijstūra laukums.
15. Līdzīgu trijstūru perimetri II 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt otra līdzīgā trijstūra malas, ja dotas pirmā trijstūra malas un otra trijstūra perimetrs. Noteikt līdzības koeficientu un pirmā trijstūra perimetru.
16. Upes platums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pierādot, ka trijstūri ir līdzīgi, uzraksta proporciju un aprēķina upes platumu.
17. Perimetru attiecība III 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina trijstūru līdzības koeficientu, ja doti trijstūru perimetri.
18. Perimetru attiecība IV 1. izziņas līmenis zema 2p. Doti divi līdzīgi regulāri trijstūri. Vienam trijstūrim zināma mala, otram - perimetrs. Jāaprēķina trijstūru līdzības koeficients un otra trijstūra mala.
19. Mala taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots taisnleņķa trijstūris, kurā no taisnā leņķa virsotnes ir novilkts perpendikuls pret hipotenūzu. Aprēķināt to nogriežņu garumus,kuros perpendikuls sadala hipotenūzu.
20. Leņķi un trijstūra viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dota trijstūra mala un viens leņķis. Jāaprēķina trijstūra viduslīnija un leņķi, ko veido viduslīnija, kā arī malu attiecību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru līdzība Citi vidēja 2p. Uzraksta trijstūru doto malu attiecību. Pamato trijstūru līdzību. Aprēķina nezināmo malu.
2. Līdzīgu laukumu attiecība Citi zema 1p. Aprēķināt līdzības koeficientu, ja doti trijstūru laukumi.
3. Līdzīgu trijstūru laukumi Citi zema 2p. Aprēķināt līdzīga trijstūra laukumu, ja ir dots līdzības koeficients.
4. Perimetru attiecība Citi zema 1p. Aprēķina trijstūru līdzības koeficientu, ja doti trijstūru perimetri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru līdzība dažādos uzdevumos 00:25:00 vidēja 6p. Uzdevumi atkārtošanai.