ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Izteiksmes zīme

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātnevienādības atrisinājumu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Nevienādība ar saīsinātās reizināšanas formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Kvadrātnevienādības atrisinājuma attēlojums uz x ass

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Pilnā kvadrātnevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pilnā kvadrātnevienādība II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pilnā kvadrātnevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nevienādību sistēma I

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātnevienādības atrisināšana (2007)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātnevienādības atrisināšana (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pilno kvadrātnevienādību risināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Nepilno kvadrātnevienādību risināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem