ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Parabolas zaru vērsums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātfunkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Parabolas virsotne I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Parabolas virsotne II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kvadrātfunkcijas grafika virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x vai y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a un c)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ko var nolasīt no kvadrātfunkcijas izteiksmes?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x+m)²+n

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x-x₁)(x-x₂)

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (ar grafiku)

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (bez grafika)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kvadrātfunkcijas pozitīvas vai negatīvas vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Kvadrātfunkcija kā matemātiskais modelis

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Ģeometriska satura uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Reālo procesu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Kvadrātfunkcijas dažādi pieraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Kvadrātfunkcijas grafika petīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem