Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātnevienādību atrisināšana Kvadrātnevienādību atrisināšana.
2. Nevienādību sistēmas Nevienādību sistēmu (lineāra nevienādība un kvadrātnevienādība) risināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes zīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka izteiksmes zīmi.
2. Kvadrātnevienādības atrisinājumu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, kura vērtība der par kvadrātnevienādības atrisinājumu.
3. Nevienādība ar saīsinātās reizināšanas formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina kvadrātnevienādību, kas pārvēršas par lineāru.
4. Kvadrātnevienādības atrisinājuma attēlojums uz x ass 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda kvadrātnevienādības atrisinājuma attēlojumam atbilstošo nevienādību.
5. Pilnā kvadrātnevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina pilno kvadrātnevienādību (D>0).
6. Pilnā kvadrātnevienādība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina pilno kvadrātnevienādību (D=0).
7. Pilnā kvadrātnevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina pilno kvadrātnevienādību (D<0).
8. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (a>0, c=0).
9. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (a<0, c=0).
10. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību un ieraksta atbildi (c=0, viens intervāls).
11. Nepilna kvadrātnevienādība (c=0) IV 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību un ieraksta atbildi (c=0, divi intervāli).
12. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (a>0, b=0).
13. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (a<0, b=0).
14. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (b=0, bezgalīgi daudz sakņu).
15. Nepilna kvadrātnevienādība (b=0) IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību (b=0, nav sakņu).
16. Izpratnes uzdevums par pozitīviem un negatīviem lielumiem visām mainīgā x vērtībām 3. izziņas līmenis augsta 1p. Norāda, kura no nevienādībām ir patiesa visām tām mainīgā vērtībām, ar kurām nevienādībai ir jēga.
17. Kutera un plosta kustība (teksta uzdevums) 3. izziņas līmenis augsta 6p. Izveido matemātisko modeli atbilstoši tekstam.
18. Nevienādību sistēma I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Atrisina nevienādību sistēmu (lineāra nevienādība, nepilna kvadrātnevienādība).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādības atrisināšana (2007) Citi vidēja 1p. Atrisina kvadrātnevienādību (2007).
2. Kvadrātnevienādība (2006) Citi vidēja 2p. Atrisina kvadrātnevienādību, kas izteikta kā binomu reizinājums (2006).
3. Kvadrātnevienādības atrisināšana (2012) Citi vidēja 1p. Atrisina kvadrātnevienādību (2012).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību sistēma II Citi augsta 3p. Atrisina nevienādību sistēmu (lineāra nevienādība, nepilna kvadrātnevienādība).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pilno kvadrātnevienādību risināšana 00:15:00 vidēja 7p. Risina pilnas kvadrātnevienādības.
2. Nepilno kvadrātnevienādību risināšana 00:18:00 vidēja 6p. Risina nepilnas kvadrātnevienādības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādības un sistēmas 12:00:00 vidēja 9p. Risina kvadrātnevienādības un sistēmu un pieraksta atbildes.