ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādojumu sistēmas tabulas aizpildīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Vienādojumu grafiku krustpunkta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Parabolas virsotne un tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. Tabulu aizpildīšana. Atrisinājumu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Grafiku simetriskums pret x asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ar kādu a sistēmai nav atrisinājuma?

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Ar kādiem a sistēmai ir bezgalīgi daudz atrisinājumu?

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Taišņu krustpunkti ar asīm. Figūras laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
10. Vienādojumu sistēma ar moduli

Grūtības pakāpe: augsta

7
11. Grafiku krustpunkts uz y ass

Grūtības pakāpe: zema

1
12. *Paralēlu taišņu grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Vienādojumu sistēma ar diviem mainīgajiem

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem