Teorija

Uzdevumi

1. Vienādojumu sistēmas tabulas aizpildīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Vienādojumu grafiku krustpunkta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Grafika veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

5
4. Parabolas virsotne un tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Paralēlu vienādojumu grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

7
6. Grafiku savstarpējais novietojums koordinātu plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

7
7. Tabulu aizpildīšana. Atrisinājumu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
8. Grafiku simetriskums pret x asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Vienādojumu sistēmas tabulas aizpildīšana un krustpunkta noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
11. Paralēlu grafiku noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Sakrītošu taišņu koeficienti

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Taišņu krustpunkti ar asīm. Figūras laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Vienādojumu sistēma ar moduli

Grūtības pakāpe: augsta

7
15. Grafiku krustpunkts uz y ass

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Mainīgā y izteikšana un formulas uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Krustpunkta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vienādojumu sistēma ar diviem mainīgajiem

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem