Teorija

Uzdevumi

1. Polinoma reizināšana ar monomu I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Polinoma reizināšana ar monomu II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Polinoma reizināšana ar monomu III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Polinoma reizināšana ar monomu IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Reizinātāja noteikšana dotā binoma iegūšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Identiskas izteiksmes - monoma reizinājums ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Binoma pārveidošana par reizinājumu I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Binoma pārveidošana par reizinājumu II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izpratnes jautājumi par monomiem un binomiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Polinoma dalīšana ar monomu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Binoma dalīšana ar monomu (daļa)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Reizinātāja iznešana pirms iekavām trinomā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Izteiksmes veidošana figūru laukumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Binoma sadalīšana reizinātājos (kopīgā reizinātāja iznešana)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem