Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Polinoma reizināšana ar monomu Polinoma reizināšana ar monomu, monoma reizināšana ar polinomu.
2. Polinoma dalīšana ar monomu Polinoma dalīšana ar monomu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma reizināšana ar monomu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina polinomu ar monomu (skaitli).
2. Polinoma reizināšana ar monomu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina polinomu ar 1.pakāpes monomu.
3. Polinoma reizināšana ar monomu III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina polinomu ar monomu, izmanto pakāpju reizināšanas īpašību.
4. Polinoma reizināšana ar monomu IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reizina polinomu ar monomu, izmanto pakāpju reizināšanas īpašību.
5. Reizinātāja noteikšana dotā binoma iegūšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo reizinātāju, ar kuru jāreizina binoms.
6. Identiskas izteiksmes - monoma reizinājums ar binomu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka identiskas izteiksmes (monoma reizinājums ar binomu).
7. Binoma pārveidošana par reizinājumu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido binomu par reizinājumu.
8. Binoma pārveidošana par reizinājumu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido binomu par reizinājumu.
9. Izpratnes jautājumi par monomiem un binomiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo apgalvojumu par monomu un polinomu reizināšanu.
10. Polinoma dalīšana ar monomu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo polinoma un monoma dalījumu.
11. Binoma dalīšana ar monomu (daļa) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka binoma dalījumu ar monomu, ja izteiksme uzrakstīta daļas veidā.
12. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka reizinātāju, kurš iznests pirms iekavām.
13. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznes reizinātāju pirms iekavām.
14. Reizinātāja iznešana pirms iekavām binomā III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju.
15. Reizinātāja iznešana pirms iekavām trinomā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido trinomu par reizinājumu - iznes kopīgo reizinātāju pirms iekavām.
16. Izteiksmes veidošana figūru laukumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, kas apzīmē taisnstūra laukumu.
17. Izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Pierāda, ka izteiksmes vērtība nav atkarīga no mainīgo vērtībām.
18. Binoma sadalīšana reizinātājos (kopīgā reizinātāja iznešana) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala binomu reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma reizināšana ar monomu I Citi vidēja 1 p. Reizina binomu ar 1. pakāpes monomu.
2. Binoma reizināšana ar monomu II Citi vidēja 1 p. Reizina binomu ar monomu, izmanto pakāpju reizināšanas īpašību.
3. Binoma reizināšana ar monomu III Citi vidēja 1 p. Reizina binomu ar monomu.
4. Saucēja noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka dalītāju, ja dots dalāmais (binoms) un dalījums.
5. Reizinātāja noteikšana (monoms reizināts ar binomu) Citi vidēja 1 p. Nosaka nezināmo reizinātāju, ar kuru jāreizina binoms.
6. Binoma pārveidošana par reizinājumu Citi vidēja 1 p. Pārveido binomu par reizinājumu.
7. Apgalvojumi par monomiem un binomiem Citi vidēja 1 p. Norāda, vai apgalvojums par monomu un polinomu reizināšanu ir patiess vai aplams.
8. Kopīgā reizinātāja noteikšana binomā Citi vidēja 1 p. Nosaka reizinātāju, kurš iznests pirms iekavām.
9. Taisnstūra laukuma izteiksme Citi vidēja 1 p. Norāda izteiksmi, kas apzīmē taisnstūra laukumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma reizināšana ar monomu 00:20:00 vidēja 5 p. Reizina monomu ar polinomu.
2. Polinoma pārveidošana binoma un monoma reizinājumā 00:20:00 vidēja 5 p. Pārveido polinomu monoma un polinoma reizinājumā.
3. Izpratnes jautājumi par polinoma un monoma reizināšanu un dalīšanu 00:20:00 vidēja 4 p. Izprot un lieto polinoma un monoma reizināšanu un dalīšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma dalīšana ar monomu 00:20:00 vidēja 8 p. Dala polinomu ar monomu.
2. Binoma un monoma reizināšana un dalīšana 00:20:00 vidēja 6 p. Prot reizināt un dalīt polinomu ar monomu.