Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums (vesels skaitlis pie burta)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļas vienādība ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lineārs vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lineārs vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineārs vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ekvivalenti vienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Izpratne par ekvivalentiem vienādojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lineāra vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lineārs vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lineārs vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Lineārs vienādojums ar iekavām

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Lineārs vienādojums ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Ekvivalentu pārveidojumu secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vienādojuma risinājuma atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Lineāru vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Lineāra vienādojuma atrisināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Lineāru vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vienādojuma atrisinājuma pamatojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Lineāra vienādojuma atrisināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Lineārs vienādojums (2008)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Ekvivalenti lineāri vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Izpratne par lineāru vienādojumu atrisināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Lineāra vienādojuma sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem