Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens 1 p.
2. Ekvivalenti vienādojumi 1 p.
3. Izpratne par ekvivalentiem vienādojumiem 1 p.
4. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens un sakne 2 p.
5. Apgalvojumi par ekvivalentiem vienādojumiem 1 p.
6. Ekvivalenti vienādojumi 1 p.