1. Lineārs vienādojums un tā atrisināšana

  2. Lineāra vienādojuma lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā