Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Vienādojuma risinājuma atjaunošana 3 p.
2. Vienādojuma atrisinājuma pamatojums 1 p.
3. Vienādojuma risinājuma soļi 2 p.