Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 3 p.
2. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 1 p.
3. Sakņu skaits lineāram vienādojumam 1 p.