Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineāru vienādojumu atrisināšana Lineāru vienādojumu atrisināšana.
2. Vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
3. Vienādojuma sakņu skaits Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums (vesels skaitlis pie burta) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (vesels skaitlis pie burta).
2. Daļas vienādība ar nulli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka mainīgā vērtību, ar kuru daļa vienāda ar nulli.
3. Lineārs vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (vesels skaitlis pie burta, vairāki saskaitāmie).
4. Lineārs vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (reizinātājs pirms iekavām).
5. Lineārs vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (forma ax+b=c, kur a ir vesels negatīvs skaitlis).
6. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai dotie vienādojumi ir ekvivalenti.
7. Ekvivalenti vienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Demonstrē zināšanas par ekvivalentiem vienādojumiem.
8. Izpratne par ekvivalentiem vienādojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Demonstrē zināšanas par ekvivalentiem vienādojumiem.
9. Lineāra vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda atbildi, kurā pareizi veikti ekvivalenti pārveidojumi.
10. Lineārs vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (decimāldaļa pie nezināmā).
11. Lineārs vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina lineāru vienādojumu (forma ax - b = cx + d, atbilde ir daļa).
12. Lineārs vienādojums ar iekavām 2. izziņas līmenis augsta 4p. Atrisina lineāru vienādojumu (pirms iekavām reizinātāji).
13. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka parametru lineāram vienādojumam, ja dota sakne.
14. Ekvivalentu pārveidojumu secība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sarindo vienādojuma risinājuma soļus.
15. Vienādojuma risinājuma atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aizpilda risinājuma tukšās vietas.
16. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka sakņu skaitu 3 lineāriem vienādojumiem - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
17. Lineāra vienādojuma atrisināšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Atrisina lineāru vienādojumu.
18. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka sakņu skaitu lineāriem vienādojumiem.
19. Vienādojuma atrisinājuma pamatojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamato lineāra vienādojuma atrisinājumu.
20. Lineāra vienādojuma atrisināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka sakni vienādojumam (forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums (2008) Citi zema 1p. Atrisina lineāru vienādojumu, forma a(x-b)=0 (2008).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra vienādojuma atrisināšana I Citi vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (decimāldaļas).
2. Lineāra vienādojuma atrisināšana III Citi vidēja 1p. Atrisina lineāru vienādojumu (formā ax+b=c, kur a ir decimāldaļa).
3. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens un sakne Citi vidēja 2p. Nosaka, vai dotie vienādojumi ir ekvivalenti un nosaka sakni.
4. Apgalvojumi par ekvivalentiem vienādojumiem Citi vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums par ekvivalentiem vienādojumiem ir patiess.
5. Ekvivalenti vienādojumi Citi zema 1p. Demonstrē zināšanas par ekvivalentiem vienādojumiem.
6. Vienādojuma risinājuma soļi Citi vidēja 2p. Sarindo vienādojuma risinājuma soļus.
7. Lineāra vienādojuma atrisināšana Citi augsta 1p. Atrisina lineāru vienādojumu.
8. Sakņu skaits lineāram vienādojumam Citi vidēja 1p. Nosaka sakņu skaitu lineāriem vienādojumiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekvivalenti lineāri vienādojumi 00:25:00 vidēja 7p. Demonstrē zināšanas par ekvivalentiem lineāriem vienādojumiem.
2. Izpratne par lineāru vienādojumu atrisināšanu 00:25:00 vidēja 6p. Demonstrē izpratni par lineāru vienādojumu atrisināšanu.
3. Lineāra vienādojuma sakņu skaits 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka un pamato sakņu skaitu lineāram vienādojumam.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi 00:30:00 vidēja 6p. Demonstrē zināšanas par vienādojumu ekvivalentiem pārveidojumiem.
2. Lineāra vienādojuma atrisināšana 00:30:00 vidēja 12p. Prot atrisināt lineāru vienādojumu.