Testi

1. Pirmā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

33
2. Otrā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

56

Materiāli skolotājiem