Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitļu šķiras

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Skaitļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Saskaita un atņem pilnus simtus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Teksta uzdevums. Pilnu simtu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Teksta uzdevums. Pilnu simtu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pieskaita un atņem pilnus desmitus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Teksta uzdevums. Desmitu pieskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Pieskaita un atņem vienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Ievieto nezināmo

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Pieskaita un atņem desmitus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pieskaita un atņem simtus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pakāpeniska pieskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Saskaitīšana un atņemšana rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Saskaitīšana un atņemšana bez pārejas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Šķiru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Divcipara skaitļa pieskaitīšana un atņemšana ar pāreju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Trīsciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana ar pāreju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Saskaitīšana rakstos ar pāreju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Atņemšana rakstos ar pāreju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Cenas salīdzināšana un saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Teksta uzdevums. Par tik vairāk/mazāk

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Teksta uzdevums. Grami, kilogrami

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. Salikts teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem