ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trīsciparu skaitļu pakāpeniska saskaitīšana Trīsciparu skaitļu pakāpeniska saskaitīšana.
2. Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos bez pārejas un ar pāreju citā skaitļu šķirā.
3. Trīsciparu skaitļu pakāpeniska atņemšana Trīsciparu skaitļu pakāpeniska atņemšana.
4. Trīsciparu skaitļu atņemšana rakstos Trīsciparu skaitļu atņemšana rakstos bez pārejas un ar pāreju citā skaitļu šķirā.
5. Noderīgo lietu stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izlasa skaitļus un raksta tos līdz 1000 ar cipariem.
2. Skaitļu šķiras 1. izziņas līmenis zema 3 p. Dala trīsciparu skaitļus vienos, desmitos un simtos.
3. Skaitļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina divus trīsciparu skaitļus, izmantojot pierakstu ar simboliem “>” un “<”.
4. Saskaita un atņem pilnus simtus 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu.
5. Teksta uzdevums. Pilnu simtu saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Situāciju uzdevuma risināšanā pielieto pilnu simtu saskaitīšanu.
6. Teksta uzdevums. Pilnu simtu atņemšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Situāciju uzdevuma risināšanā izmanto pilnu simtu atņemšanu.
7. Pieskaita un atņem pilnus desmitus 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu.
8. Teksta uzdevums. Desmitu pieskaitīšana un atņemšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Situāciju uzdevuma risināšanā izmanto pilnu desmitu saskaitīšanu un atņemšanu.
9. Pieskaita un atņem vienus 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu.
10. Ievieto nezināmo 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Ievieto trūkstošo skaitli.
11. Pieskaita un atņem desmitus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu.
12. Pieskaita un atņem simtus 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu.
13. Pakāpeniska pieskaitīšana un atņemšana 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Saskaita un atņem trīsciparu skaitļus, izmantojot pakāpenisku pieskaitīšanu un atņemšanu.
14. Saskaitīšana un atņemšana rakstos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem trīsciparu skaitļus, spriežot tāpat kā saskaitot divciparu un viencipara skaitļus, rakstot tos vienu zem otra.
15. Saskaitīšana un atņemšana bez pārejas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem trīsciparu skaitļus bez pārejas citā skaitļu šķirā.
16. Šķiru saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto tabulu uzskatāmai skaitļu šķiru saskaitīšanai.
17. Divcipara skaitļa pieskaitīšana un atņemšana ar pāreju 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trīsciparu skaitļiem pieskaita un atņem divciparu skaitli, pievēršot uzmanību tam ka var veidoties gan jauni desmiti, gan simti.
18. Trīsciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana ar pāreju 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem trīsciparu skaitļus, pievēršot uzmanību tam ka var veidoties gan jauni desmiti, gan simti.
19. Saskaitīšana rakstos ar pāreju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita trīsciparu skaitļus rakstos ar pāreju citā skaitļu šķirā.
20. Atņemšana rakstos ar pāreju 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņem trīsciparu skaitļus rakstos ar pāreju citā skaitļu šķirā.
21. Cenas salīdzināšana un saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto skaitļus augošā, dilstošā secībā, skaidro skaitļu salīdzināšanu
22. Teksta uzdevums. Par tik vairāk/mazāk 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama saskaitīšana un atņemšana 1000 apjomā.
23. Teksta uzdevums. Grami, kilogrami 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama saskaitīšana un atņemšana 1000 apjomā.
24. Salikts teksta uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskaita un atņem lielumu (garums) skaitliskās vērtības, lietojot atbilstošus mērvienību apzīmējumus. Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama saskaitīšana un atņemšana 1000 apjomā, reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevums ar pamatojuma rakstīšanu Citi augsta 1 p. Saskaita un atņem lielumu (masa gramos, kilogramos) skaitliskās vērtības, lietojot atbilstošus mērvienību apzīmējumus. Atrisina situāciju uzdevumus, kuros nepieciešama saskaitīšana un atņemšana 1000 apjomā, reizināšana un dalīšana tabulas apjomā. Saprot, ka 0,357 kg ir 357 g

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīsciparu skaitļi. Pakāpeniska saskaitīšana un atņemšana 00:15:00 vidēja 13 p. Saskaita un atņem trīsciparu skaitļus bez pārejas citā skaitļu šķirā.
2. Trīsciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 00:10:00 vidēja 11 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, izmantojot konkrētus modeļus un zīmējot, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu, formulējot sev saprotamu algoritmu. (M.3.3.2.1., M.3.1.2.2., M.3.2.1.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus? 00:20:00 augsta 20 p. Saskaita un atņem 1000 apjomā, izmantojot konkrētus modeļus un zīmējot, lietojot paņēmienus, kuri balstās uz skaitļa decimālā sastāva izpratni, darbību īpašībām un/vai sakarību starp saskaitīšanu un atņemšanu, formulējot sev saprotamu algoritmu.(M.3.3.2.1., M.3.1.2.2., M.3.2.1.1.)