ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"
Saskaitot dažkārt izdevīgi rakstīt skaitļus vienu zem otra jeb saskaitīt rakstos.
Svarīgi!
Rakstot skaitļus vienu zem otra, atceries!
 
YCUZD_230318_5109_Saskaitīšana_un_atņemšana_8.png
Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos bez pārejas
 
Saskaitīšanu sāk no vieniem (no kreisās puses) un skaita no augšas uz leju.
 
423+156¯579
 
1) Saskaitu vienus
\(3\) vieni \(+\) \(6\) vieni \(= 9\) vieni
 
2) Saskaitu desmitus
\(2\) desmiti \(+\) \(5\) desmiti = \(7\) desmiti
 
3) Saskaitu simtus
\(4\) simti \(+\) \(1\) simts \(=\) \(5\) simti
 
Vēro vēl vienu piemēru!
 
YCUZD_230318_5109_Saskaitīšana_un_atņemšana_11.png
 
Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos ar pāreju
 
 YCUZD_230318_5109_Saskaitīšana_un_atņemšana_12.png