ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"
Tu jau zini, ka \(10\) vieni veido desmitu, desmit desmiti veido simtu. \(10\) simti veido tūkstoti. Atkārto trīsciparu skaitļu sastāvu šeit!
 
Saskaitot trīsciparu skaitļus, bieži vari izmantot līdzību ar vienciparu un divciparu skaitļu saskaitīšanu. Vēro piemērus!
 
3+5=830+50=80300+500=800
 
 
Saskaitot skaitļus, seko līdzi skaitļu sastāvam. Vēro, kā pieskaitīti ir \(5\) vieni, \(5\) desmiti vai \(5\) simti!
 
YCUZD_230318_5109_Saskaitīšana_un_atņemšana_9.png 
 
Saskaitot pakāpeniski trīsciparu skaitļus, gluži kā divciparu skaitļus, var pielietot dažādas stratēģijas.
 
1. stratēģija. Sadalot katru skaitli vienos, desmitos un simtos:
 
\(226\) \(+\) \(179\) \(=\) \(405\)
 
YCUZD_230315_5108_tabula.png
 
Darbību secība:
  • Saskaiti simtus! \(200 + 100 = 300\)
  • Saskaiti desmitus! \(2\)\(0 + 70 = 90\)
  • Saskaiti vienus! \(6 + 9 = 15\)
  • Saskaiti visus starprezultātus kopā! \(300 + 90 + 15 = 405\)
 
2. stratēģija. Sadalot vienu skaitli vienos, desmitos un simtos.
Šādā gadījumā var izmantot skaitļu asi:
 
\(226 + 179 = 405\)
 
YCUZD_220824_4350_Skaitļu šķiras.png