Trīsciparu skaitļa pieraksts, lasīšana, salīdzināšana
 
 
Trīsciparu skaitļu saskaitīšanas paņēmieni galvā
 
 
Trīsciparu skaitlu saskaitīšana rakstos bez pārejas
 
 
Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos ar vienu pāreju nākamās šķiras vienībā
 
 
Trīsciparu skaitļu saskaitīšana rakstos ar divām pārejām nākamās šķiras vienībā
 
 
Trīsciparu skaitļu atņemšanas galvā paņēmieni
 
 
Trīsciparu skaitļu atņemšana rakstos bez pārejas
 
 
Trīsciparu skaitļu atņemšana rakstos ar vienu pāreju nākamās šķiras vienībā
 
 
Trīsciparu skaitļu atņemšana rakstos ar divām pārejām nākamās šķiras vienībā