Teorija

Uzdevumi

1. Daudzstūra noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Leņķu skaits figūrā. Taisns leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Taisns, šaurs vai plats leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Taisnstūris

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Daudzstūra sameklēšana pēc nosacījumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Daudzstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Taisnstūra laukums laukuma vienībās (rūtiņās)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Taisnstūru laukumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Taisnstūra laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Taisnstūra laukums kvadrātcentimetros

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Taisnstūra skaldņa tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Mērcilindra skalas vērtības

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Daudzstūri, to laukums

Grūtības pakāpe: augsta

6

Materiāli skolotājiem