Daudzstūris ir plaknes daļa, ko ierobežo slēgta lauzta līnija.
Daudzstūri ir jebkurš trijstūris, četrstūris, piecstūris, utt. Daudzstūru virsotnes apzīmē ar burtiem.
 
YCUZD_220921_4391_figura.svg
 
Lasa: Trijstūris \(ABC\), četrstūris \(EGKL\), piecstūris \(MNOPR\).
 
Katra daudzstūra virsotne ir leņķis.
Leņķis ir figūra, ko veido divi stari (vai līnijas), kas sākas vienā un tajā pašā punktā.
Šos starus (vai līnijas) sauc par leņķa malām (\(SA\) un \(BA\)) , bet to kopējo sākumpunktu - par leņķa virsotni (\(A\)).
 
YCUZD_220921_4391_figura_1.svg 
 
Lasa: Leņķis \(SAB\) vai leņķis \(A\).
 
Leņķis var būt šaurs, taisns un plats.
Taisns leņķis ir tāds kā grāmatas vai burtnīcas lapas stūris.
Lai noteiktu, kāds ir leņķis, var izmantot uzstūri. Ja nav uzstūra, var izmantot arī papīra lapu, grāmatas stūri un tml.
 
shutterstock_782441878.jpg shutterstock_1294368448.jpg shutterstock_570005518.jpg
Leņķis, kurš ir mazāks par taisnu leņķi, ir šaurs leņķis.
Leņķis, kurš ir lielāks par taisnu leņķi, ir plats leņķis.
YCUZD_220921_4391_figura_2.svg
 
Četrstūri, kuram visi leņķi ir taisni, sauc par taisnstūri.
 
YCUZD_220921_4391_figura_3.svg
 
Taisnstūri, kuram visas malas ir vienāda garuma, sauc par kvadrātu.
 
YCUZD_220921_4391_figura_4.svg
 
Ne katrs četrstūris, kuram visas malas ir vienādas, ir kvadrāts. Jābūt arī visiem leņķiem taisniem.
 
YCUZD_220921_4391_figura_5.svg
Svarīgi!
Tātad katru daudzstūri raksturo malas, virsotnes un leņķi.
YCUZD_220921_4391_figura_6.svg YCUZD_220921_4391_figura_7.svg