Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daudzstūris, leņķis Pilnveido izpratni par daudzstūriem, apgūst jēdzienus leņķis, riņķis, riņķa līnija.
2. Riņķis. Riņķa līnija Izpratne par riņķi, riņka līniju, rādiusu.
3. Taisnstūris, tā laukums Izpratne par taisnstūri, taisnstūra skaldni, laukuma un tilpuma aprēķināšanu.
4. Taisnstūra skaldnis, kubs, to tilpums. Kubikcentimetra, mililitra jēdzieni. Gūst priekšstatu par figūru, trauku, šķidrumu un beramu produktu tilpuma noteikšanu. Iepazīstas ar tilpuma mērvienībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūra noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst daudzstūri starp citām plaknes figūrām.
2. Daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot un nosaka daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības - virsotņu un malu skaits, malu garums.
3. Leņķu skaits figūrā. Taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka leņķu skaitu figūrā. Pēc acumēra nosaka taisnu leņķi.
4. Taisns, šaurs vai plats leņķis 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc acumēra nosaka taisnu, šauru un platu leņķi.
5. Taisnstūris 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir taisnstūri no citiem daudzstūriem.
6. Daudzstūra sameklēšana pēc nosacījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod pareizo daudzstūri starp citiem, ja doti noteikti nosacījumi.
7. Daudzstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina figūras perimetru, ja doti malu garumi.
8. Taisnstūra laukums laukuma vienībās (rūtiņās) 1. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka daudzstūra laukumu laukuma vienībās (rūtiņās), izprot laukuma aprēķināšanas darbību.
9. Taisnstūru laukumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Salīdzina taisnstūru laukumus, izmantojot rūtiņu režģi.
10. Taisnstūra laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja doti lielumi - laukuma vienību skaits vienā rindā un rindu skaits, iepazīstas ar mērvienību kvadrātcentimetrs
11. Taisnstūra laukums kvadrātcentimetros 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja doti malu garumi centimetros. Salīdzina 2 taisnstūru laukumus.
12. Taisnstūra skaldņa tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina taisnstūra skaldņa tilpumu. Tilpumu izsaka tilpuma vienībās (kubiņos).
13. Mērcilindra skalas vērtības 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nolasa mērcilindra skalas vērtību, nosaka mērcilindra vienas iedaļas vērtību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra laukuma aprēķināšana Citi vidēja 1p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja ar rūtiņām nav noklāts viss laukums.
2. Taisnstūra skaldņa tilpums (kubikcentimetros) Citi augsta 1p. Aprēķina taisnstūra skaldņa tilpumu, ja doti tā šķautņu garumi centimetros.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūri, to laukums 00:15:00 augsta 6p. Atšķir daudzstūrus no citām plaknes figūrām, aprēķina to laukumu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra skaldnis, tā tilpums 00:15:00 vidēja 5p. Aprēķina daudzstūra perimetru, taisnstūra laukumu. Izprot taisnstūra skaldņa jēdzienu, aprēķina tā tilpumu