Teorija

Uzdevumi

1. Draudzīgās vienādības ar skaitļiem (summa un starpība)

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Draudzīgās vienādības ar vārdiem (summa un starpība)

Grūtības pakāpe: zema

5
3. Nezināmā aprēķināšanas izteiksmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Nezināmā saskaitāmā noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nezināmā mazināmā noteikšana (simtos)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nezināmā mazinātāja noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Situācijai atbilstošas izteiksmes noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Summas izmaiņas (mainās viens saskaitāmais)

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Saskaitāmā noteikšana, novērtējot summu

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Rezultāta noteikšana, novērtējot summas izmaiņas (nezināmi skaitļi)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Abu saskaitāmo izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Summas izmaiņas (doti saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Saskaitāmo izmaiņa (viens un tas pats skaitlis)

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Summas izveidošana

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Starpības izmaiņu novērtēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Starpības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Nezināma starpība, izvērtējot izmaiņas

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Starpības novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Mazināmā un mazinātāja izmaiņa (viens un tas pats skaitlis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Mazināmā un mazinātāja izmaiņa

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Summas un starpības izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem