Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakarības starp darbību locekļiem summās un starpībās Veicot dažādas summas un starpības darbības locekļu izmaiņas, pētniecības ceļā, secina sakarības, kas tos saista.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Draudzīgās vienādības ar skaitļiem (summa un starpība) 1. izziņas līmenis zema 5 p. Nosauc dotās izteiksmes darbības locekļus un izveido draudzīgās vienādības ar skaitļiem.
2. Draudzīgās vienādības ar vārdiem (summa un starpība) 1. izziņas līmenis zema 5 p. Nosauc dotās izteiksmes darbības locekļus un izveido draudzīgās vienādības ar vārdiem.
3. Nezināmā aprēķināšanas izteiksmes noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka, kura izteiksme ir nezināmā summas vai starpības darbības locekļa aprēķināšanai.
4. Nezināmā saskaitāmā noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izveido izteiksmi ar burtu apzīmētā saskaitāma aprēķināšanai un aprēķina tās vērtību.
5. Nezināmā mazināmā noteikšana (simtos) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izveido izteiksmi ar burtu apzīmētā mazināmā aprēķināšanai un aprēķina tās vērtību.
6. Nezināmā mazinātāja noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izveido izteiksmi ar burtu apzīmētā mazinātāja aprēķināšanai un aprēķina tās vērtību.
7. Situācijai atbilstošas izteiksmes noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvēlas situācijai atbilstošu izteiksmi, kurā nezināmais lielums apzīmēts ar burtu. Aprēķina nezināmā lieluma vērtību.
8. Summas izmaiņas (mainās viens saskaitāmais) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Novērtē, kā mainās summas vērtība, ja maina viena saskaitāmā vērtību.
9. Saskaitāmā noteikšana, novērtējot summu 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Novērtējot summas vērtības izmaiņas, nosaka nezināmo saskaitāmo, kuru divi saskaitāmie zināmi. Lieto zināšanas par summas īpašību, kas nosaka, ka saskaitāmos drīkst pārvietot.
10. Rezultāta noteikšana, novērtējot summas izmaiņas (nezināmi skaitļi) 3. izziņas līmenis zema 1 p. Izvērtējot izteiksmes izmaiņas, kurā dots viens saskaitāmais, nosaka rezultātu.
11. Abu saskaitāmo izmaiņas 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrod sakarību, ka dažādas saskaitāmo izmaiņas ietekmē summas vērtību.
12. Summas izmaiņas (doti saskaitāmie) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtējot saskaitāmo izmaiņas, aprēķina summu.
13. Saskaitāmo izmaiņa (viens un tas pats skaitlis) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izvērtējot dotās saskaitāmo izmaiņas (tiek pieskaitīts vai atņemts viens un tas pats skaitlis), aprēķina summu.
14. Summas izveidošana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Novērtējot summas izmaiņas, no dotajiem četriem saskaitāmajiem izveido divas summas atbilstoši dotajām vērtībām.
15. Starpības izmaiņu novērtēšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Novērtē mazinātāja vai mazināmā lieluma izmaiņu ietekmi uz starpības vērtību.
16. Starpības noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka starpību, izvērtējot mazināmā vai mazinātāja izmaiņas, vai aprēķinot nezināmo darbības locekli.
17. Nezināma starpība, izvērtējot izmaiņas 3. izziņas līmenis zema 1 p. Izvērtējot mazināmā vai mazinātāja izmaiņas, nosaka rezultātu.
18. Starpības novērtēšana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spriežot pretēji par starpības izmaiņām, nosaka nezināmā mazinātāja vērtību.
19. Mazināmā un mazinātāja izmaiņa (viens un tas pats skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvērtējot dotās mazināmā un mazinātāja izmaiņas (tiek pieskaitīts vai atņemts viens un tas pats skaitlis), aprēķina starpību.
20. Mazināmā un mazinātāja izmaiņa 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvērtējot dotās mazināmā un mazinātāja izmaiņas (tiek pieskaitīti vai atņemti dažādi skaitļi), aprēķina starpību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmais darbības loceklis Citi vidēja 2 p. Izveido izteiksmi un aprēķina nezināmo darbības locekli, iepriekš veicot doto skaitļu saskaitīšanu vai atņemšanu.
2. Situācija par divu saskaitāmo izmaiņām Citi vidēja 1 p. Novērtējot situāciju uzdevumā saskaitāmā izmaiņas, nosaka summas vērtību.
3. Summas izmaiņas (nav doti saskaitāmie) Citi augsta 2 p. Izvērtējot dotās saskaitāmo izmaiņas, aprēķina summu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Summas un starpības izmaiņas 00:20:00 vidēja 11 p. Nosaka izteiksmi nezināmā summas vai starpības darbības locekļa aprēķināšanai; izveido izteiksmi ar burtu apzīmētā mazināmā aprēķināšanai un aprēķina tās vērtību; novērtējot summas vērtības izmaiņas, nosaka nezināmo saskaitāmo, kuru divi saskaitāmie zināmi, lieto zināšanas par summas īpašību, kas nosaka, ka saskaitāmos drīkst pārvietot; izvērtējot dotās izteiksmes locekļu izmaiņas, nosaka rezultātu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības starp darbību locekļiem summās un starpībās 00:20:00 vidēja 11 p. Novērtē, kā mainās summas vērtība, ja maina viena saskaitāmo vērtību, izmanto to summas aprēķināšanai; izvērtējot dotās mazināmā un mazinātāja izmaiņas, aprēķina starpību; izmanto darbības locekļu sakarības situāciju uzdevuma atrisināšanai; izveido izteiksmi un aprēķina nezināmo darbības locekli, iepriekš veicot doto skaitļu saskaitīšanu vai atņemšanu.