ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Saīsinātās reizināšanas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Binoma kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātu starpības formula II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Binoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kubu summas vai starpības formula I

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Kubu summas vai starpības formula II

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Kubu summas vai starpības formula III

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Kubu summas vai starpības formula IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0)

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0)

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0)

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (a nav 1)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Trešās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kubs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kvadrātu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un starpības kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I

Grūtības pakāpe: augsta

3
23. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu III

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas!

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem