ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atjauno lineāra vienādojuma risinājumu!

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Lineāru vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lineārs vienādojums ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Vienādojums ar parametru, vajadzīgais parametrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem

Grūtības pakāpe: augsta

8
8. Vjeta teorēma. Zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Vjeta teorēma. Sakņu zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Vjeta teorēmas lietošana

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Vjeta teorēma ar parametru

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Bikvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Sestās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
16. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1,5
18. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Augstākas pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Augstākas pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Augstākas pakāpes vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Augstākas pakāpes vienādojums IV

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienādojuma saknes izvēle (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lieluma izteikšana no formulas (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Kopskaita noteikšana (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Lineāri vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Vai proti Vjeta teorēmu?

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem