ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Algebriskas daļas definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Algebriskas daļas skaitītājs un saucējs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Algebriskas daļas vērtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Algebriskas daļas vērtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Algebriskas daļas vērtība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Daļas vienādība ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Daļas vienādība ar otru daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Definīcijas apgabals algebriskām izteiksmēm

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Daļas pieļaujamās mainīgā vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļas definīcijas apgabals II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Daļas definīcijas apgabals I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Algebriskas daļas vienādība ar 0 un definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Racionālas daļveida izteiksmes I

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Algebriskas daļas definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Racionālas daļveida izteiksmes II

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem