ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes, daļveida izteiksmes Algebriskas izteiksmes, veselas algebriskas un daļveida algebriskas izteiksmes
2. Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals (teorija un piemēri)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas daļas definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst algebriskas daļas
2. Algebriskas daļas skaitītājs un saucējs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot uzrakstīt algebrisku daļu pēc apraksta
3. Algebriskas daļas vērtība I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas skaitlisko vērtību, ja mainīgais ir pozitīvs skaitlis
4. Algebriskas daļas vērtība II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. Kvadrāts
5. Algebriskas daļas vērtība IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. kvadrātrinoms un binoms. Rezultāts vesels skaitlis
6. Daļas vienādība ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mainīgā vērtību, ar kuru daļas vērtība vienāda ar doto skaitli
7. Daļas vienādība ar otru daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību divas daļas vienādas. Lineārs vienādojums
8. Definīcijas apgabals algebriskām izteiksmēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst veselas izteiksmes un nosaka definīcijas apgabalu
9. Daļas pieļaujamās mainīgā vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka definīcijas apgabalu daļai, kurai saucējā izteiksme formā ax^2-b
10. Daļas definīcijas apgabals II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka pieļaujamās mainīgā vērtības daļai, kuras saucējā ir 2 binomu reizinājums (iekavās)
11. Daļas definīcijas apgabals I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka definīcijas apgabalu daļai, kurai saucējā lineāra izteiksme
12. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei II
13. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei II
14. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka definīicijas apgabalu racionālai daļveida izteiksmei III
15. Algebriskas daļas vienādība ar 0 un definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka algebriskas daļas vienādību ar 0 un definīcijas apgabalu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālas daļveida izteiksmes I 00:00:00 vidēja 8 p. Atpazīst algebriskas daļas, prot uzrakstīt algebrisku daļu pēc dotā apraksta, aprēķina algebriskas izteiksmes vērtību, nosaka mainīgā vērtību pie dotās izteiksmes vērtības
2. Algebriskas daļas definīcijas apgabals 00:00:00 vidēja 12 p. Nosaka definīcijas apgabalu algebriskai izteiksmei
3. Racionālas daļveida izteiksmes II 00:00:00 vidēja 5 p. Nosaka, ar kādu mainīgā vērtību daļa vienāda ar 0, nav definēta