ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
2. Vienādojuma saknes jēdziens Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.
3. Vienādojuma jēdziens. Lineārs vienādojums Daļveida vienādojuma paraugs un teorija par lineāra vienādojuma saknēm
4. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes Formulas. Vjeta teorēma, nepilno kvadrātvien. risināšanas metodes vispārīgā veidā
5. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma Vjeta teorēma nereducētam vienādojumam
6. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums Apzīmēšanas metode
7. Vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos Pirms iekavām iznes mainīgo

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi.
2. Atjauno lineāra vienādojuma risinājumu! 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Lineārs vienādojums. Jāaizpilda risinājuma tukšās vietas. DZM paraugs.
3. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
4. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
5. Vienādojums ar parametru, vajadzīgais parametrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noteikt, ar kādu parametru sakne ir 0 vai saknes nav
6. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt Vjeta teorēmu
7. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Vienādojums ar diviem parametriem
8. Vjeta teorēma. Zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ar Vjeta teorēmu pārbaudīt sakņu zīmes
9. Vjeta teorēma. Sakņu zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ar Vjeta teorēmu noteikt katras saknes zīmi
10. Vjeta teorēmas lietošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Kvadrātvienādojums
11. Vienādojuma sastādīšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vjeta teorēmas izmantošana
12. Vjeta teorēma ar parametru 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
13. Bikvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Substitūcijas metode
14. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Binoma apzīmēšana
15. Sestās pakāpes vienādojums 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Substitūcijas metode
16. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
17. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Vairākas iekavas
18. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divas iekavas.
19. Augstākas pakāpes vienādojums I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrisināšana ar sadalīšanu reizinātājos
20. Augstākas pakāpes vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
21. Augstākas pakāpes vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādojuma atrisināšana ar grupēšanu, būs viena sakne
22. Augstākas pakāpes vienādojums IV 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisināšana ar reizinātāja iznešanu pirms iekavām - iznes binoma kvadrātu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma saknes izvēle (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Dots vienādojums un 4 sakņu izvēles. 1.daļas 3. uzd.
2. Lieluma izteikšana no formulas (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izsaka prasīto lielumu no formulas. Kvadrātsakne. 1. daļas 3. uzd.
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Substitūcijas metode, pilnais un nepilnie kvadrātvienādojumi. 2. daļas 3. uzd.
4. Kopskaita noteikšana (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Teksta izpratne. Grāmatu skaits, ar parametru. 1. daļas 15. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāri vienādojumi 00:00:00 vidēja 9 p.
2. Vai proti Vjeta teorēmu? 00:00:00 vidēja 5 p.
3. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 10 p.
4. Reizinājuma vienādība ar 0 00:00:00 vidēja 10 p.