Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
2. Vienādojuma saknes jēdziens Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.
3. Vienādojuma jēdziens. Lineārs vienādojums Daļveida vienādojuma paraugs un teorija par lineāra vienādojuma saknēm
4. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes Formulas. Vjeta teorēma, nepilno kvadrātvien. risināšanas metodes vispārīgā veidā
5. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma Vjeta teorēma nereducētam vienādojumam
6. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums Apzīmēšanas metode
7. Vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos Pirms iekavām iznes mainīgo

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi.
2. Atjauno lineāra vienādojuma risinājumu! 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Lineārs vienādojums. Jāaizpilda risinājuma tukšās vietas. DZM paraugs.
3. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
4. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
5. Vienādojums ar parametru, vajadzīgais parametrs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt, ar kādu parametru sakne ir 0 vai saknes nav
6. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīt Vjeta teorēmu
7. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 2. izziņas līmenis augsta 8p. Vienādojums ar diviem parametriem
8. Vjeta teorēma. Zīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Ar Vjeta teorēmu pārbaudīt sakņu zīmes
9. Vjeta teorēma. Sakņu zīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Ar Vjeta teorēmu noteikt katras saknes zīmi
10. Vjeta teorēmas lietošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Kvadrātvienādojums
11. Vienādojuma sastādīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Vjeta teorēmas izmantošana
12. Vjeta teorēma ar parametru 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
13. Bikvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Substitūcijas metode
14. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Binoma apzīmēšana
15. Sestās pakāpes vienādojums 1. izziņas līmenis augsta 4p. Substitūcijas metode
16. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi
17. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Vairākas iekavas
18. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divas iekavas.
19. Augstākas pakāpes vienādojums I 2. izziņas līmenis augsta 3p. Atrisināšana ar sadalīšanu reizinātājos
20. Augstākas pakāpes vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
21. Augstākas pakāpes vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādojuma atrisināšana ar grupēšanu, būs viena sakne
22. Augstākas pakāpes vienādojums IV 2. izziņas līmenis augsta 4p. Atrisināšana ar reizinātāja iznešanu pirms iekavām - iznes binoma kvadrātu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma saknes izvēle (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. Dots vienādojums un 4 sakņu izvēles. 1.daļas 3. uzd.
2. Lieluma izteikšana no formulas (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Izsaka prasīto lielumu no formulas. Kvadrātsakne. 1. daļas 3. uzd.
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Substitūcijas metode, pilnais un nepilnie kvadrātvienādojumi. 2. daļas 3. uzd.
4. Kopskaita noteikšana (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Teksta izpratne. Grāmatu skaits, ar parametru. 1. daļas 15. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāri vienādojumi 00:00:00 vidēja 9p.
2. Vai proti Vjeta teorēmu? 00:00:00 vidēja 5p.
3. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 10p.
4. Reizinājuma vienādība ar 0 00:00:00 vidēja 10p.