Reizinot savā starpā divas vienādas iekavas, iegūst šo iekavu kvadrātu:  =2
(a+b)(a+b)=a+b2=a2+2ab+b2
Divu skaitļu summas kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu plus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts.
Izpēti, kā iegūst šādu sakarību!
a+b2==a+ba+b==aa+ab+ba+bb==a2+ab¯+ba¯+b2==a2+2ab+b2
(ab)(ab)=ab2=a22ab+b2
Divu skaitļu starpības kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu mīnus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts.
Piemērs:
1)
x+32==x2+2x3+32==x2+6x+9
 
2)
4xy2==4x224xy+y2==16x28xy+y2
Piemērs:
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu).

1)
x+32==x+3x+3==xx+x3+3x+33==x2+3x+3x+9==x2+6x+9
 
2)
4xy2==4xy4xy==4x4x4xyy4x+yy==16x24xy4xy+y2==16x28xy+y2
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. -144.lpp.