Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana Pamatskolas atkārtojums
2. Summas un starpības kvadrāts Pamatskolas atkārtojums
3. Kvadrātu starpība Pamatskolas atkārtojums
4. Kvadrātvienādojuma atrisināšana Pamatskolas atkārtojums
5. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšana Piemērs
6. Sadalīšana reizinātājos. Kvadrāttrinoms. Pamatskolas atkārtojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
3. Kvadrātu starpības formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sadala reizinātājos ax^2 - by^2
4. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. axy+bx+cy+m
5. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sadalīt a^4 - b^4 trīs iekavās
6. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mainīgie x un y
7. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trešās pakāpes polinoms
8. Kubu summas vai starpības formula I 2. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīt formulu no 5 izvēlēm
9. Kubu summas vai starpības formula II 2. izziņas līmenis zema 1p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Doti atbilžu varianti
10. Kubu summas vai starpības formula III 2. izziņas līmenis zema 2p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Jāieraksta koeficienti
11. Kubu summas vai starpības formula IV 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāieraksta koeficienti un zīmes
12. Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0) 1. izziņas līmenis zema 2p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (c=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
13. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0) 1. izziņas līmenis zema 2p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (b=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
14. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0) 1. izziņas līmenis zema 2p. Pamatskolas algebras atkārtojums.
15. Kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos (b=0) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (a nav 1) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Abas saknes pozitīvas, otra sakne ir daļa
17. Trešās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iznes x pirms iekavām un izmanto kvadrāttrinoma sadalīšanu reizinātājos
18. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kubs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu
19. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību
20. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu
21. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
22. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
23. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
24. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto grupēšanu un no binoma iznes mainīgo x

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 9p. Pārbaudi, vai atceries kvadrātvienādojumu atrisināšanu!
2. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs 00:00:00 vidēja 3p.
3. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos 00:00:00 vidēja 15p.
4. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! 00:00:00 vidēja 10p.