Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana Pamatskolas atkārtojums
2. Summas un starpības kvadrāts Pamatskolas atkārtojums
3. Kvadrātu starpība Pamatskolas atkārtojums
4. Kvadrātvienādojuma atrisināšana Pamatskolas atkārtojums
5. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšana Piemērs
6. Sadalīšana reizinātājos. Kvadrāttrinoms. Pamatskolas atkārtojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
3. Kvadrātu starpības formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sadala reizinātājos ax^2 - by^2
4. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. axy+bx+cy+m
5. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sadalīt a^4 - b^4 trīs iekavās
6. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mainīgie x un y
7. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trešās pakāpes polinoms
8. Kubu summas vai starpības formula I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt formulu no 5 izvēlēm
9. Kubu summas vai starpības formula II 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Doti atbilžu varianti
10. Kubu summas vai starpības formula III 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Jāieraksta koeficienti
11. Kubu summas vai starpības formula IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāieraksta koeficienti un zīmes
12. Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (c=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
13. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (b=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
14. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pamatskolas algebras atkārtojums.
15. Kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos (b=0) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (a nav 1) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Abas saknes pozitīvas, otra sakne ir daļa
17. Trešās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iznes x pirms iekavām un izmanto kvadrāttrinoma sadalīšanu reizinātājos
18. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kubs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu
19. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un kvadrātu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību
20. Daļas saīsināšana. Kvadrāttrinoms un starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu
21. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
22. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
23. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
24. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto grupēšanu un no binoma iznes mainīgo x

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 9 p. Pārbaudi, vai atceries kvadrātvienādojumu atrisināšanu!
2. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs 00:00:00 vidēja 3 p.
3. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos 00:00:00 vidēja 15 p.
4. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! 00:00:00 vidēja 10 p.