Teorija

Uzdevumi

1. Amplitūda

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Temperatūras amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Histogramma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Poligons

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Poligons

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Normālais sadalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Datu kopas lielumi

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Vidējā absolūtā novirze un dispersija

Grūtības pakāpe: augsta

8
11. Standartnovirze

Grūtības pakāpe: augsta

5
12. Standartnovirze

Grūtības pakāpe: augsta

5
13. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Kvartiles

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kvartiles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Starpkvartiļu amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kastu diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Lielumi kastu diagrammās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Korelācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Korelācijas veids un Pīrsona korelācijas koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Korelācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Amplitūda, dispersija un standartnovirze

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Histogrammma un poligons

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem