Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Amplitūda Datu kopas izkliedes mēri. Amplitūda
3. Histogramma, poligons un normālais sadalījums Datu grafiska attēlošana. Histogramma, poligons un normālais sadalījums
4. Dispersija un standartnovirze Izkliedes mēri. Vidējā absolūtā novirze, dispersija un standartnovirze
5. Kvartiles. Starpkvartiļu amplitūda Kvartiles. Starpkvartiļu amplitūda
6. Korelācija, Pīrsona koeficients Datu korelācija, korelācijas diagrammas un Pīrsona korelācijas koeficients
7. Kastu diagrammas Kastu diagrammas
8. Resursi internetā. Statistika I Tava klase.lv un Mācību video

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Amplitūda 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotajai datu kopai nosaka amplitūdu
2. Temperatūras amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka gaisa temperatūras amplitūdu
3. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem
4. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nosaka amplitūdu, mediānu, modu un vidējo aritmētisko.
5. Histogramma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka pazīmes vērtības intervāla garumu, vērtības absolūto biežumu un pazīmes vērtību skaitu no dotās histogrammas.
6. Poligons 2. izziņas līmenis vidēja 2p. No poligona iegūst informāciju par datiem
7. Poligons 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Analizē poligona diagrammā attēlotos datus
8. Normālais sadalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Secina, vai dots normālais sadalījums un nosaka sadalījuma saistību ar standartnovirzi
9. Datu kopas lielumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, par kuru datu kopas lielumu runāts izteikumā
10. Vidējā absolūtā novirze un dispersija 2. izziņas līmenis augsta 8p. Nosaka datu kopas vidējo absolūto novirzi un dispersiju
11. Standartnovirze 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina standartnovirzi negrupētiem datiem (nepieciešams kalkulators)
12. Standartnovirze 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina standartnovirzi negrupētiem datiem (nepieciešams kalkulators)
13. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina statistikas elementu definīcijas
14. Kvartiles 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc kastu diagrammas nosaka kvartiles.
15. Kvartiles 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Dotajai kopai nosaka kvartiles
16. Starpkvartiļu amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Paskaidro, kā nosaka starpkvartiļu amplitūdu un aprēķina to pēc dotās kastu diagrammas
17. Kastu diagrammas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa informāciju no kastu diagrammas
18. Lielumi kastu diagrammās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuru no dotajiem lielumiem nevar noteikt no kastu diagrammas
19. Korelācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka datu korelācijas veidu pēc korelācijas diagrammas
20. Korelācijas veids un Pīrsona korelācijas koeficients 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka atbilstošo korelācijas veidu un Pīrsona korelācijas koeficientu.
21. Korelācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atbilstošo skaidrojumu dotajam korelācijas veidam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Amplitūda, dispersija un standartnovirze 00:40:00 vidēja 16p. Pārbaudi zināšanas par amplitūdu, vidējo absolūto novirzi, dispersiju un standartnovirzi.
2. Histogrammma un poligons 00:40:00 vidēja 10p. Pārbaudi zināšanas par histogrammu un poligonu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpkvartiļu amplitūda un kvartiles 00:40:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas par kvartilēm un starpkvartiļu amplitūdu.
2. Korelācija un kastu diagrammas 00:40:00 vidēja 8p. Pārbaudi zināšanas par korelāciju un kastu diagrammām