ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Amplitūda Datu kopas izkliedes mēri. Amplitūda
3. Histogramma, poligons un normālais sadalījums Datu grafiska attēlošana. Histogramma, poligons un normālais sadalījums
4. Dispersija un standartnovirze Izkliedes mēri. Vidējā absolūtā novirze, dispersija un standartnovirze
5. Kvartiles. Starpkvartiļu amplitūda Kvartiles. Starpkvartiļu amplitūda
6. Korelācija, Pīrsona koeficients Datu korelācija, korelācijas diagrammas un Pīrsona korelācijas koeficients
7. Kastu diagrammas Kastu diagrammas
8. Resursi internetā. Statistika I Tava klase.lv un Mācību video

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Amplitūda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotajai datu kopai nosaka amplitūdu
2. Temperatūras amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka gaisa temperatūras amplitūdu
3. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina amplitūdu dotajiem datiem
4. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka amplitūdu, mediānu, modu un vidējo aritmētisko.
5. Histogramma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka pazīmes vērtības intervāla garumu, vērtības absolūto biežumu un pazīmes vērtību skaitu no dotās histogrammas.
6. Poligons 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No poligona iegūst informāciju par datiem
7. Poligons 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Analizē poligona diagrammā attēlotos datus
8. Normālais sadalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Secina, vai dots normālais sadalījums un nosaka sadalījuma saistību ar standartnovirzi
9. Datu kopas lielumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, par kuru datu kopas lielumu runāts izteikumā
10. Vidējā absolūtā novirze un dispersija 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Nosaka datu kopas vidējo absolūto novirzi un dispersiju
11. Standartnovirze 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina standartnovirzi negrupētiem datiem (nepieciešams kalkulators)
12. Standartnovirze 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina standartnovirzi negrupētiem datiem (nepieciešams kalkulators)
13. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina statistikas elementu definīcijas
14. Kvartiles 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc kastu diagrammas nosaka kvartiles.
15. Kvartiles 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotajai kopai nosaka kvartiles
16. Starpkvartiļu amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Paskaidro, kā nosaka starpkvartiļu amplitūdu un aprēķina to pēc dotās kastu diagrammas
17. Kastu diagrammas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa informāciju no kastu diagrammas
18. Lielumi kastu diagrammās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuru no dotajiem lielumiem nevar noteikt no kastu diagrammas
19. Korelācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka datu korelācijas veidu pēc korelācijas diagrammas
20. Korelācijas veids un Pīrsona korelācijas koeficients 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka atbilstošo korelācijas veidu un Pīrsona korelācijas koeficientu.
21. Korelācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo skaidrojumu dotajam korelācijas veidam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Amplitūda, dispersija un standartnovirze 00:40:00 vidēja 16 p. Pārbaudi zināšanas par amplitūdu, vidējo absolūto novirzi, dispersiju un standartnovirzi.
2. Histogrammma un poligons 00:40:00 vidēja 10 p. Pārbaudi zināšanas par histogrammu un poligonu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starpkvartiļu amplitūda un kvartiles 00:40:00 vidēja 7 p. Pārbaudi zināšanas par kvartilēm un starpkvartiļu amplitūdu.
2. Korelācija un kastu diagrammas 00:40:00 vidēja 8 p. Pārbaudi zināšanas par korelāciju un kastu diagrammām