ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Tava klase. lv
 
1) Interesants video par to, kā, izmantojot statistiku, žurnālisti veido "viltus ziņas". Noteikti noskaties, lai pats nekļūdītos.
 
 
2) Tiek aplūkoti datu kopas vidējie lielumi: aritmētiskais vidējais, mediāna, moda. Interesanti piemēri.
 
 
3) Tiek skaidroti izkliedes mēri: kvartiles, starpkvartiļu amplitūda, standartnovirze, kastu diagramma, izlecošās vērtības. 
 
Mācību video
 
1) Korelācijas diagramma, korelācijas koeficients - Pīrsona koeficients, korelācijas tabula.
Video parāda, kā izveido korelācijas diagrammu ar Excel.
 
2) Video par to, kas ir normālsadalījums, kā tas izskatās dzīvē.