Teorija

Uzdevumi

1. Populācija. Reprezentatīva izlase

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Dati. Datu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Absolūtais biežums un relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Skaitļu aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Aritmētiskais vidējais grupētiem datiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Aritmētiskais vidējais. Vidējais ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Aritmētiskais vidējais statistikas datiem

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Klases vidējais vērtējums ieskaitē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Automašīnas vidējais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Mediāna sakārtotiem datiem

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Mediāna nesakārtotiem datiem

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Moda, mediāna un aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Aritmētiskais vidējais (dati biežuma tabulā)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Mediāna, aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Datu kopas vidējie lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Aritmētiskais vidējais un mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem