ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Statistikā bieži nākas aplūkot un analizēt kopas, kurās ir liels elementu skaits.
Piemēram, kādas konkrētas valsts iedzīvotāju kopa vai saražotās produkcijas rādītāju kopa.
Populācija (ģenerālkopa) ir visu pētāmo objektu kopa.
Par populācijas apjomu sauc tās elementu skaitu.
 
Vairumā gadījumu visu populācijas objektu izpēte nav iespējama vai arī nav lietderīga. Piemēram, saražotā dzēriena kvalitātes pārbaudi nevar veikt, pārbaudot katru pudeli.
Tādēļ, lai izpētītu populāciju (ģenerālkopu), izvēlas daļu no tās. Šo izvēlēto populācijas daļu sauc par izlasi.
 
YCUZD_240510_populācija_izlase.svg
 
Pēc izlases datu analīzes izdara atbilstošus spriedumus par populāciju, no kuras ņemta šī izlase.
Izlasei jābūt reprezentatīvai.
Izlasi sauc par reprezentatīvu, ja ģenerālkopa dabiski sadalās apakškopās un izlasē tiek ietverti elementi no katras apakškopas atbilstoši tās apjomam.
Lai izlase būtu reprezentatīva, tai jābūt
  • nejaušai (objektu atlasei jānotiek uz labu laimi),
  • katram populācijas objektam ir jābūt vienādai iespējai nokļūt šajā izlasē.  
Svarīgi!
Parasti, jo lielāks izlases apjoms, jo tā ir reprezentatīvāka.