Teorija

Uzdevumi

1. Saīsinātās reizināšanas formulas

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kvadrātu starpības sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kvadrātu starpības formulas lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Ceturtās pakāpes binoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
7. Piektās pakāpes binoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. n-tās pakāpes binoma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: zema

1
9. n-tās pakāpes binoma sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. n-tās pakāpes binoma sadalīšana reizinātājos III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Kubu summas vai starpības formula

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Sesto pakāpju starpības sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Sesto pakāpju summas sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Trinoma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Trinoma sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Trešās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Trinoma sadalīšana reizinātājos III

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. n-tās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Piektās pakāpes polinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Polinoma sadalīšana reizinātājos ar grupēšanu

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Ceturtās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Ceturtās pakāpes trinoma sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Izteiksmju mākslīgi pārveidojumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Daļveida izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Kvadrātu starpības formula vienādojumu sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Kubu summas formulas lietošana vienādojumu sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. Summas kvadrāta formulas lietojums vienādojumu sistēmā I

Grūtības pakāpe: augsta

10
31. Summas kvadrāta formulas lietojums vienādojumu sistēmā II

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Kvadrātu starpības formulas pielietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Trinoma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

10
3. Kubu formula un grupēšana

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem