Teorija

Uzdevumi

1. Daļveida funkcijas asimptotas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļveida funkcijas grafika pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Daļveida funkcijas pārveidojumi I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļveida funkcijas pārveidojumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Daļveida funkcijas pārveidojumi III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Daļveida funkcijas pārveidojumi. Asimptotas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Daļveida funkcija un tās grafika pārveidojumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Daļveida funkcija un tās grafika pārveidojumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Apgrieztās proporcionalitātes inversā funkcija

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Daļveida funkcijas inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Daļveida funkcijas inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Daļveida funkcijas inversā funkcija D(g), E(g)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Daļveida funkcijas un tai inversās funkcijas asimptotas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Daļveida funkcijas formula pēc dota punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Daļveida funkcijas formula pēc 2 punktiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Daļveida funkcijas formula, ja zina asimptotas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Daļveida funkcijas formula pēc informācijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Prizmas šķautnes izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vienādojumu sistēma. Substitūcijas metode I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Vienādojumu sistēma. Substitūcijas metode II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar palīgnezināmo I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar palīgnezināmo II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Kustība pār kalnu

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Kustība pa upi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Daļveida vienādojums tekstā par caurulēm

Grūtības pakāpe: augsta

5
26. Ūdens pieplūde un aizplūde, daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Daļveida funkcijas pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Teksta uzdevumi ar daļveida vienādojumu

Grūtības pakāpe: augsta

11

Materiāli skolotājiem